فیلم استرچ غذایی

فیلم استرچ غذایی

فیلم استرچ غذايی بهترين محافظ برای مواد غذايی و بهداشتی است زيرا هوای داخل را به خارج تخليه می کند اما هوای خارج به داخل وارد نمی شود فیلم استرچ غذایی از نفوذ آلودگی جلوگيری شده و ماندگاری مواد غذايی را بيشتر می نمايد.

فیلم,استرچ,غذایی,استرچ غذایی, فیلم استرچ غذایی

فیلم استرچ غذایی

فیلم استرچ غذایی SAN WRAP

لازم بذکر است WRAP در لغت به معنی بسته بندی کردن ( پيچيدن) وSTRETCH در لغت به معنی کشيدن می باشد. فيلم استرچ به دو دسته غذايی و صنعتی تقسيم می گردد. استرچ صنعتی: از اين استرچ برای موارد بسته بندی پالت، روکش روی کاغذ ديواری، چرم و الياف پارچه استفاده می گردد. اين فيلم در عرض و ضخامت های مختلف عرضه می گردد.

استرچ غذايی بهترين محافظ برای مواد غذايی  و بهداشتی است زيرا هوای داخل را به خارج تخليه می کند اما هوای خارج به داخل وارد نمی شود به همين دليل جلوگيری از تعريق و کپک می کند و نيز از نفوذ آلودگی جلوگيری شده و ماندگاری مواد غذايی را بيشتر می نمايد.

از ويژگی های فيلم SAN WRAP شفافيت بسيار بالا، چسبندگی بالا، ضد انجماد بودن، ضد بخار و مقاومت بالا را می توان نام برد. محصولات گوشت، مرغ، سبزی، ميوه و قارچ مناسب بسته بندی با استرچ غذايی می باشند. متراژ رول های استرچ غذايی 1000 متری است که در ضخامـت های 16-15-14-13-12-11-10 ميکرون در عرض های 50-45-40-35-30-25 سانتی متر ارائه می گردد. فيلم استرچ SAN WRAP انحصاراً مربوط به شرکت تهران پک می باشد.